Co je nového

Před Vánoci

V pátek 26. 10. vyšel „Star Trek: Saratoga“ a román „Tisíciletý démon“ Karoliny Francové, teď už by měly být obě knihy rozvezeny všude.

Bohužel, dvě knihy, které jsou nejblíže k vydání, jsme museli přesunout o týden, takže:

„Star Trek – 2311 Hadi v rozvalinách“ a román Ondry Trepáče „Conan: Tři klíče k Asambale“ se přesouvají na čtvrtek 15. 11. 2018, aby se vše v klidu stihlo rozvézt. A pořád pokračujeme, v nejbližší době očekávejte dosud jen tušenou bombu!