Autorka fantasy povídek.
Studovala na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde se věnovala mj. problematice matematických modelů chování zahřátých kapalin, je také členkou Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti. Pravidelně porotcuje literární soutěž Vidoucí. Její první publikovanou prací je hard sci-fi novela Nebýt jako ostatní, která se umístila na druhém místě v příslušné kategorii v Ceně Karla Čapka.
(zdroj: Databáze knih; foto: Databáze knih)